Pomaturitné štúdium • okr. Michalovce a okolie

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování Online. Matematika GIS mapování IT – SEO. PhD. Učitelé s vysokoškolskou pedagogickou odbornou kvalifikací – existuje mnoho dalších technik, které vám při správném výběru a implementaci mohou usnadnit studium na zkoušky. Pro lidi s rozvinutou …

Cloverleaf Ltd.

Cloverleaf Ltd.

Jazykové kurzy angličtiny pro veřejnost, pro podniky, pomaturitní studium, odborný jazykový semináře, rekvalifikační kurzy, přípravné kurzy na zkoušku, přípravné kurzy na státní maturitu, příprava na Cambridgeské certifikáty, překlady, tlumočení, audity, …

JAZYKOVÁ ŠKOLA HELLO.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA HELLO.cz

Jazyková škola s celostátní působností. Nabízíme výuku v jazykových kurzech pro firmy a veřejnost - skupinové, individuální a intenzivní. Připravujeme k mezinárodním jazykovým zkouškám. Pomaturitní studium angličtiny a němčiny. Překlady a tlumočení. Též …

Ing. Lada Horná - lektor angličtiny a překladatel

Soukromá výuka angličtiny pro studenty (příprava ke zkouškám, k maturitě, Cambridge Certificate), angličtina pro firmy a podnikatele, obchodní angličtina. Individuální přístup a příznivé ceny. Překladatelská a korektorská činnost. Služby: Výdejní místo.

2675 M elektrotechnika | Stredná odborná škola technická ... - EduPage

sostmi.edupage.org/a/2675-m-elektrotechnika

Základné údaje o štúdiu. Kód a názov študijného odboru. 2675 M elektrotechnika. Stupeň vzdelania. ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie. Dĺžka štúdia. 4 roky. Forma štúdia. Denné štúdium pre absolventov základnej školy.

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby - EduPage

sostmi.edupage.org/a/3341-k-operator-drevarskej- …

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie. ... Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia. Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy. IČO: 42096651. DIČ: 2022434337. Fax: +421 56 ...

2561 M informačné a sieťové technológie | Stredná odborná škola ...

sostmi.edupage.org/a/2561-m-informacne-a-sietove …

Kód a názov študijného odboru. 2561 M informačné a sieťové technológie. Stupeň vzdelania. ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie. Dĺžka štúdia. 4 roky. Forma výchovy a vzdelávania. Denné štúdium pre absolventov základnej školy. Spôsob ukončenia štúdia.

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce

szsmi.edupage.org

Napísala PhDr. Katarína Hospodárová, koordinátorka SOČ, jazyková korekcia PhDr. Bibiána Lojanová, 2.5.2023. V dňoch 26. – 28. apríla 2023 sa na pôde Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre uskutočnilo celoštátne kolo 45. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Do celoštátnej súťažn. Čítať viac.

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

sostmi.edupage.org/a/3658-k-mechanik-stavebnoins …

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie. ... Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia. Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy. IČO: 42096651. DIČ: 2022434337. Fax: +421 56 ...

2682 K mechanik počítačových sietí | Stredná odborná ... - EduPage

sostmi.edupage.org/text10

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie. ... Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia. Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy. IČO: 42096651. DIČ: 2022434337. Fax: +421 56 ...

Stredné školy Michalovce (32 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/stredne-skoly/michalovce

Stredné školy - Michalovce (32 záznamov) ... Maturitné a pomaturitné štúdium v odboroch - odevníctvo, modelárstvo a návrhárstvo odevov, grafické systémy v odevníctve, technické a informatické služby, odevný dizajn. sspsomi.edupage.org Komenského 1 , 071 01 Michalovce Kontakty www.sspso.org.

2411 K mechanik nastavovač | Stredná odborná škola technická ...

sostmi.edupage.org/a/2411-k-mechanik-nastavovac

Pomaturitné štúdium. ... Michalovce. sostmi@sostmi.sk +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6. Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia. Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy. IČO: 42096651. DIČ: 2022434337.

Praktická sestra | Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce

szsmi.edupage.org/a/prakticka-sestra-1

Praktická sestra. pre absolventov strednej školy s ukončenou maturitnou skúškou. večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium popri zamestnaní. uchádzač nemusí byť zamestnaný v zdravotníctve alebo v sociálnych službách. ukončené stredoškolské vzdelanie (uchádzač musí mať maturitnú skúšku) končí sa teoretickou a ...

Prijímačky | Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce

szsmi.edupage.org/a/prijimacky-1

Prijímacie kritériá pre denné štúdium v šk. roku 2024/2025. Prijímacie kritéria pre študijný odbor masér v šk. roku 2024/2025. Prijímacie kritéria pre študijné odbory zdravotnícky asistent a farmaceutický laborant v šk. roku 2024/2025. viac.

Ponuka štúdia | Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce

szsmi.edupage.org/a/ponuka-studia

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce. skola@szsmi.eu.sk. j.gazikova@szsmi.sk. j.tokarova@szsmi.sk. 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax. Masarykova 27, 071 01 Michalovce 071 01 Michalovce Slovakia. 00606782. 2020759950. SK79 8180 0000 0070 0019 2518.

História | Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce

szsmi.edupage.org/a/historia

Tak vzniká v r. 1949 Vyššia škola sociálna a zdravotná v Michalovciach. Nadviazala na dvojročnú ošetrovateľskú školu, ktorú viedol MUDr. Štefan Kukura a Mária Zbojanová. Štúdium bolo trojročné s maturitou. Už v prvých rokoch sa zmenil názov školy na Zdravotnícka škola Michalovce. V škole boli otvorené základné ...

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

vssvalzbety.sk

Vďaka nemu vyslala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce dobrovoľníkov na 82 projektov do 7 krajín . Pojem vyspelá spoločnosť sa väčšinou spája s ekonomickými ukazovateľmi. V skutočnosti za vyspelú môžeme považovať tú spoločnosť, ktorá sa dokáže postarať o tých najbiednejších a najbezbrannejších ...

Súkromná stredná priemyselná škola odevná Michalovce

www.azet.sk/firma/47558/sukromna-stredna-priemys …

Maturitné a pomaturitné štúdium v odboroch - odevníctvo, modelárstvo a návrhárstvo odevov, grafické systémy v odevníctve, technické a informatické služby, odevný dizajn. ... Hodnotenia Súkromná stredná priemyselná škola odevná Michalovce Pridaj hodnotenie: vyber hodnotenie. Zadaj svoje meno a e-mail, alebo sa prihlás pod ...

Farmaceutický laborant | Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27 ...

szsmi.edupage.org/a/farmaceuticky-laborant

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce. skola@szsmi.eu.sk. j.gazikova@szsmi.sk. j.tokarova@szsmi.sk. 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax. Masarykova 27, 071 01 Michalovce 071 01 Michalovce Slovakia. 00606782. 2020759950. SK79 8180 0000 0070 0019 2518.

Denné štúdium | Stredná odborná škola obchodu a ... - EduPage

sosmi.edupage.org/a/denne-studium-1

2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín – 4-ročné štúdium; 6323 K hotelová akadémia – 5-ročné štúdium; ... 071 01 Michalovce 07101 Michalovce Slovakia. 017078385. 2020748268. www.sosmi.edupage.org. Ing. Miroslav Sivý, riaditeľ školy. Prihlásenie; Prihlasovacie meno:

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov - skvelá škola

www.dsakademien.sk/trebisov

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania a prípravy, ktorým sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho ...

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce

stredna-zdravotnicka-skola-masarykova-27-michalo …

Hospodárske zabezpečenie a riadenie školy garantuje KÚNZ Košice. Na škole boli v tomto období 3 odbory - zdravotná a detská sestra - štvorročné štúdium a ženská sestra ako pomaturitné dvojročné štúdium. V školskom roku 1976/77 nastupuje do funkcie riaditeľa školy PhDr. Michal Suchý. Do výchovno-vyučovacieho procesu ...

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM (DŠ)

www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/informacie-pr …

Podanie prihlášky na štúdium: do 15. 8. príslušného roku Poplatok za štúdium: 400,- EUR / semester Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania: do 31. 8. príslušného roku DPŠ na získanie pedagogickej spôsobilosti je určené študentom a absolventom neučiteľského magisterského štúdia v odboroch, v ktorých fakulta poskytuje študijné programy učiteľstva akademických ...

Stredná zdravotnícka škola | Informačný portál mesta Michalovce

www.michalovce.sk/sk/register/stredna-zdravotnic …

Stredná zdravotnícka škola Michalovce sa zaradila medzi prvé na Slovensku, ktorej absolventky diaľkovou formou ukončili štúdium diplomovanej psychiatrickej sestry. V roku 1996 bo opäť aktivovaný 1. ročník diplomovanej všeobecnej sestry a o rok ďalší s počtom 61 absolventov. V školskom roku 1999/2000 do funkcie riaditeľky ...