Kultúra a spoločnosť

Gréckokatolícky kostol, Úbrež

Barokovo - klasicistický kostol z roku 1792 zasvätený sviatku zoslania Ducha svätého.