Múzejné knižnice • okr. Michalovce a okolie

Muzejní knihovna Valašké Meziříčí

Odborná knihovna obsahuje 14000 knihovních jednotek. Knižní fond v sobě zahrnuje především odbornou literaturu ze společenských a přírodních věd konce 19. a počátku 20. století, dále pak některé odborné časopisy či regionální literaturu.

Knihovna Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu. V současné době obsahuje knihovní fond přes 22 000 svazků odborné literatury vztahující se k činnosti muzea zaměřené na národopis, archeologii, přírodu, historii a dějiny umění regionu Uherskohradišťska a …

ZATVORENÉ (Otvára v Št 09:00)

Knihovna Muzea Kroměřížska

Půjčování knih a odborných časopisů se zaměřením na historii, archeologii, dějiny umění, bibliografii a přehledy.

ZATVORENÉ (Otvára v St 08:00)

Knihovna Ornis

Knihovna ORNISu je specializovanou odbornou knihovnou zaměřenou především na ornitologickou literaturu a periodika, a to jak česká, tak zahraniční. V tomto oboru je knihovna ORNIS jedinou knihovnou svého druhu v České republice. Ornitologická knihovna není …

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:30)

Knihovna muzea Novojičínska

Půjčování knih se specializací na historii, regionálie a výtvarné umění.

Muzeum Beskyd - Studijní knihovna

Poskytování výpůjčních, vzdělávacích a informačních služeb.

Muzeum Těšínska - knihovna Silesia Český Těšín

Muzeum Těšínska - knihovna Silesia Český Těšín

Nabídka knihovnických služeb. Naleznete u nás rozsáhlý soubor tisků evangelického kněze Jiřího Třanovského nebo sbírku kramářských tisků.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 08:30)

Slezské zemské muzeum

Veřejná vědecká knihovna se specializací na přírodovědné a umělecko-historické spisy. Knihovní fond obsahuje cca 290 000 svazků, část fondu tvoří sbírkový fond Silesiak a starých tisků. Nabídka knih z oblasti historie, etnografie, filozofie, sociologie, …

ZATVORENÉ (Otvára v St 12:00)

Muzejní knihovna Bruntál

Provozování muzejní knihovny.

355 kmČeská republika Bruntál, Zámecké nám. 1/7 + pobočka

Knižnica - Zemplínske múzeum

www.zemplinskemuzeum.sk/kniznica/kniznica

Katalóg knižnice je priebežne dopĺňaný a voľne prístupný na webovom sídle ZM, kde sa nachádza aj výpožičný poriadok a platný cenník služieb. Počas roka knižnica odoberá aj špecializované časopisy: Múzeum, Pamiatky a Múzeá, Remeslo-umenie-dizajn, Poľovníctvo, Historický časopis a podobne.

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

www.zkgz.sk

Štefánikova 20 071 01 Michalovce Telefonický kontakt Centrálna evidencia: +421-56-6421932 Riaditeľka: +421-56-6426198 Mobilný telefon: +421-948-354554 E-mail: zkgz@zkgz.sk

Mgr. Maroš Volovár - FA ČVUT - cvut.cz

www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/lide/7706-maros-volova …

Michalovce: Zemplínske múzeum v Michalovciach, 2018. ISBN 978-80-970048-5-9. Rok 2018 Podkategorie Kniha Související lidé Mgr. Maroš Volovár. Ústav ... Spravujú ju významné múzejné, pamiatkové a národopisné inštitúcie na Slovensku a v Českej republike. S fotoaparátom región navštívili osobnosti ako Karel Chotek, Jitka ...

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

www.zkgz.sk/page.html

V rámci edičnej činnosti vydáva metodický materiál pre obecné knižnice. ... Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach; Štefánikova 20 071 01 Michalovce Telefonický kontakt Centrálna evidencia: +421-56-6421932 Riaditeľka: +421-56-6426198 Mobilný telefon: +421-948-354554; E-mail: zkgz@zkgz.sk; Powered by CMS TeaGuru ...

Z pokladov múzejnej knižnice: John... - Zemplínske múzeum | Facebook

www.facebook.com/muzeum.michalovce/posts/3076287 …

Z pokladov múzejnej knižnice: John Locke - Essay Concerning Human Understanding (1791). Kniha plná zápiskov Ignáca Tancsicsa, písaných vo väzení v...

Podujatia, akcie Michalovce - AjDnes

www.ajdnes.sk/michalovce/t1168

Podujatia Michalovce. Aktuálne podujatia na ktoré vás srdečne pozývame. Najväčší prehľad kultúrnych, šporových a spoločenských podujatí. Michalovce. ... Podujatia v obci Michalovce. Sekcia knižnice. - 3998/2000-400/3471, Knižnica Zemplínskeho múzea v Michalovciach , Kostolné námestie 1, 056/6441093, ...

Michalovce – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Michalovce

Michalovce (německy: Großmichel, maďarsky: Nagymihály, jidiš (): Michajlovec, romsky: Mihaľa) jsou okresní město na východním Slovensku, v Košickém kraji, je hospodářským a správním centrem regionu.Michalovce leží cca 60 km východně od Košic, 30 km od ukrajinské hranice.Městem protéká řeka Laborec.Žije zde přibližně 37 500 obyvatel.

Knižnice Michalovce | Zlaté stránky

www.zlatestranky.sk/firmy/Michalovce/q_kni%C5%BE …

Porovnajte 20 firiem v lokalite Michalovce: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Obecná knižnica, LITERÁRNE MÚZEUM PAVLA HOROVA, Obecná knižnica, KNIŽNICA...

Michalovce – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Michalovce

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, jednoloďová pôvodne neskorogotická stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou, zo 14. storočia-15. storočia.Stojí na mieste staršieho, asi ranogotického kostola z konca 13. storočia.V 17. storočí bol kostol striedavo katolícky a reformovaný.V roku 1684 vyhorel, obnovený bol až po roku 1724 v duchu baroka.

Niektoré možnosti financovania knižníc « Informačné technológie a knižnice

itlib.cvtisr.sk/%C4%8Cl%C3%A1nky/clanek1686

Osobitne zaujímavá pre knižnice v SR bude operačná priorita 2.2.2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií, ktorá je súčasťou špecifickej priority Rozvoj elektronických služieb, obsahu, zručností a infraštruktúry pre verejnú správu v rámci strategickej priority Inovácie, informatizácia, znalostná ekonomika. Cieľom je:

Michalovce - Wikipedia

en.wikipedia.org/wiki/Michalovce

Michalovce (pronunciation (help · info); Hungarian: Nagymihály, German: Großmichel, Romani: Mihalya, Yiddish: Mikhaylovets or Mykhaylovyts; Ukrainian: Михайлівці) is a town on the Laborec river in eastern Slovakia.Originally named after the Archangel St Michael, it is the second-largest city in the Košice Region and the seat of the Michalovce District.

Online katalóg SNK

www.snk.sk/sk/domov/11-katalogy/55-on-line-katal …

› Knižnice teraz a potom. michaela.hanakovic@snk.sk. Všetky informácie a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás. › Labyrint sveta. Dátum : 20 06 2023. 21 › Labyrint sveta. Dátum : 21 06 2023. 22 › Labyrint sveta. Dátum : 22 06 2023. 23 › Labyrint sveta.

Knižnice V Michalovciach sa dnes odovzdávajú sošky Pegasa ako ocenenie ...

www.michalovce.sk/userfiles/file/Michalov%C4%8Da …

Iuventa MIchalovce šport Za mimoriadne športové výsledky v roku 2013. Družstvo žien HK Iuven-ta Michalovce sa stalo majstrom Slo-venska pre súťažný ročník 2012/2013 a víťazom Slovenského pohára v sú-ťažnom ročníku 2013/2014. V uply-nulom roku tiež zaznamenali postup do osemfinále Európskeho pohára – EHF.

MÚZEJNÝ VÝKAZNÍCKY SYSTÉM - Slovenské národné múzeum

www.snm.sk/swift_data/source/odborna_verejnost/v …

4 8. Ochrana zbierkového fondu: Informácie o veľkosti rôznych priestorov v múzeu a ich zabezpečení. a) Plocha (m2): Podlahová plocha priestorov múzea v jednotlivých riadkoch tabuľky v metroch štvorcových.

Rešeršné služby - Ústredná knižnica SAV

uk.sav.sk/sluzby/resersne-sluzby

Platba za rešerš: Platbu za rešeršné služby môžete uhradiť dvoma spôsobmi a to: osobne v ÚK SAV alebo. platbou na účet knižnice na IBAN: SK83 8180 0000 0070 0066 5418 a následným zaslaním potvrdenia o úhrade na mail: knizrese@savba.sk . U nás v knižnici vám vieme poskytnúť dve formy rešerší. Buď si po uhradení ...

Michalovce – Wikipedia

de.wikipedia.org/wiki/Michalovce

Michalovce (bis 1927 slowakisch „Michaľovce“; deutsch Großmichel, ungarisch Nagymihály) ist eine Stadt im Osten der Slowakei, nahe der Grenze zur Ukraine. Blick auf die Innenstadt. Sie hat rund 40.000 Einwohner und ist die Hauptstadt des Okres Michalovce Geschichte. Der Ort wurde 1244 zum ersten Mal schriftlich erwähnt. ...

Budova Slovenskej národnej knižnice v Martine - Daibau

www.daibau.sk/clanok/1044/budova_slovenskej_naro …

Slovenská národná knižnica Martin, zdroj: Archív MS. Dominantou mesta Martin je budova Slovenskej národnej knižnice, umiestnená na vyvýšenom mieste Hostihory, na východnom okraji mesta. Keď ide o výstavbu tejto budovy, v rokoch 1961 až 1962 sa uskutočnila súťaž na ideový návrh. Základný kameň budovy, ktorá bola pôvodne ...

Ženijný prápor MichalovceVojenský historický ústav (VHÚ)

www.vhu.sk/zenijny-prapor-michalovce

Vojenská symbolika Armády Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky od roku 1993 po súčasnosť. Znaky Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, Ozbrojených síl SR, vojenských veliteľstiev, zväzkov, útvarov, škôl a zariadení, úradov a ústavov. 2004. Ženijný prápor Michalovce.

Vojenský historický ústav [1994-RRRR] - Valka.cz

www.valka.cz/Vojensky-historicky-ustav-1994-RRRR …

špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona z. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov; vojenskohistorických služieb;

Daňový úrad Košice - pobočka Michalovce - Otvaracie-hodiny.sk

www.otvaracie-hodiny.sk/product/danovy-urad-kosi …

Daňový úrad Košice - pobočka Michalovce Alexandra Markuša 1 071 01 Michalovce. Ďalšie informácie. Telefón: 056 / 621 02 03 (klientska zóna) 056 / 621 02 02 (sekretariát) ... Univerzitné knižnice, knižnice pri stredných a vysokých školách; Vedecké, štátne a národné knižnice;