Kostoly a kláštory • okr. Michalovce a okolie

Bazilika Minor Zoslania Sv. Ducha

Gréckokatolícky chrám sv. Ducha z rokov 1931 - 1934, postavený v neobyzantskom slohu.

Kostol, Veľké Slemence

Gréckokatolícky chrám postavený v obci v roku 1886.