Pobytové sociálne služby

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Sociálne zariadenia mesta | Informačný portál mesta Michalovce

Adresa: Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30. Telefón: +421 56 686 41 77, +421 56 686 41 80, +421 56 686 41 81. e-mail: jan.jasovsky@msumi.sk , maria.cucakova@msumi.sk , valeria.bujdosova@msumi.sk. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným ...

www.michalovce.sk/sk/clanok/socialne-zariadenia-mesta

Ostatné sociálne zariadenia | Informačný portál mesta Michalovce

Adresa: Námestie Jána Pavla II., 6073/7 Michalovce. Telefón: +421 56 642 03 51. e-mail: chdphmi02@gmail.com. V zariadení sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. sociálne poradenstvo. sociálna rehabilitácia. ošetrovateľská starostlivosť. ubytovanie.

www.michalovce.sk/sk/clanok/ostatne-socialne-zariadenia

Služby mesta Michalovce | Informačný portál mesta Michalovce

Sociálne zariadenia; Služby mesta Michalovce; Technické a záhradnícke služby; Mestské kultúrne stredisko; TV Mistral; Životné prostredie. ... Služby mesta Michalovce, s.r.o. Partizánska 23 071 01 Michalovce e-mail.: smmi@smmi.sk tel.: +421 56 628 00 21, 10, 20 fax: +421 56 628 00 80

www.michalovce.sk/sk/clanok/sluzby-mesta-michalovce

Pobytové služby - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Takové možnosti se nabízí např. v rámci pečovatelské služby (§ 40 cit. Zákona), kdy do domácnosti člověka dochází pečovatel/ka, aby mu pomohli s péčí o vlastní osobu, při hygieně nebo se zajištěním stravy a chodu domácnosti. Obdobně lze využít také osobní asistenci (§ 39 cit. Zákona). Všechny sociální ...

www.mpsv.cz/pobytove-sluzby

Mestský úrad | Informačný portál mesta Michalovce

Sme tu pre vás. Mestský úrad Michalovce Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce. IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 IBAN: SK04 7500 0000 0040 1480 1747

www.michalovce.sk/sk/clanok/mestsky-urad

ANIMA DSS

Prijímatelia sociálnej služby DSS a ich priatelia mali dňa 10.02.2023 možnosť zaba ... Pobytové služby. Ambulantné služby. ANIMA DSS poskytuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ambulantnou formou podľa: §38 Domov sociálnych služieb ... , 071 01 Michalovce | Tel. č : 056/6882 301 | E ...

www.animadss.sk/

Koľko penzisti zaplatia za domovy dôchodcov - Užitočná pravda

Pobytové zariadenie pre seniorov Mesto zvýšilo úhrady za sociálne služby v máji 2010, pripravuje zmenu cien od augusta 2011 Zariadenia majú jednolôžkové bytové jednotky – od 63,30 do 138,90 eura/mesiac, od augusta 2011 – od 69,30 do 138,90 eura/mesiac Celodenné stravovanie – 3,15 eura denne (od 1. 8.

uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/24175-kolko-penzisti-zaplatia-za-domovy-dochodcov/

Sociální služby a příspěvek na péči - Ministerstvo práce a ...

Celkové náklady na tyto služby v roce 2008 činily 26,5 mil. eur, z toho hradili klienti 3,5 mil. eur. Týdenní stacionáře V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým

www.mpsv.cz/documents/20142/372805/Socialni_sluzby_a_prispevek_na_peci.pdf/3ac91ddf-2e61-1774-a4cb-b55f69db1610

22 A 59/2015 - 47 Sociální služby: pobytová sociální služba

To lze též dovodit z § 33 odst. 2 téhož zákona, v němž jsou pobytové služby vymezeny jako služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 22A 59/2015 - 47. ČESKÁ REPUBLIKA . ROZSUDEK. JMÉNEM REPUBLIKY. Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr.

www.zakonyprolidi.cz/judikat/ksos/22-a-59-2015-47

Transformace pobytové sociální služby - cuni.cz

Transformace pobytové sociální služby Příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu Martina Schofferová, DiS. Katedra Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Hana ížková Studijní program: B7508, Sociální práce Studijní obor: Pastoraþní a sociální práce Praha 2018

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/99948/130230234.pdf

Vnitřní pravidla poskytování pobytové sociální služby Domova seniorů ...

pobytové sociální služby Domova seniorů Seč, s.r.o. Domov seniorů Seč, s.r.o. poskytuje, ve smyslu zákona číslo 108/2006 Sb.; o sociálních službách a v souladu s rozhodnutím o registraci KrÚ 62750 2015/OSV EO, z 2. 10. 2015, pobytovou a sociální službu.

www.dssec.cz/res/file/vnitrni%20pravidla%20DS.pdf

Odlehčovací služby pobytové | SSKM.cz

Posláním odlehčovací služby je na přechodnou dobu zajistit pomoc, podporu a péči dětem a osobám se zdravotním, kombinovaným a mentálním postižením, dětem s poruchami autistického spektra, seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerovou a jinými typy demencí), o které je jinak pečováno v jejich ...

www.sskm.cz/odlehcovaci-sluzby-pobytove

MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby ...

Semafor pro pobytové sociální služby. SEMAFOR má pomoci poskytovatelům pobytových sociálních služeb zorientovat se v rychle se měnící situaci. Tohoto opatření by měly ke své činnosti využívat také orgány ochrany veřejného zdraví. Díky SEMAFORU mohou jak poskytovatelé, tak i klienti dopředu vědět, jak postupovat v ...

www.mpsv.cz/-/mpsv-pripravilo-bezpecnostni-opatreni-pro-pobytove-socialni-sluzby-semafor-jim-pomuze-resit-ruzna-stadia-epidemiologicke-situace

Úvod | Informačný portál mesta Michalovce

24 hod. .michalovce.sk. Mesto a jeho správa. Život v meste. Firmy a podnikanie. Voľný čas a turizmus. Univerzita tretieho veku. Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove a mesto Michalovce otvárajú v tomto roku po prvýkrát v Michalovciach Univerzitu tretieho veku. 1.

www.michalovce.sk/sk

Problematika umísťování osob do pobytové sociální služby „Dům na půl cesty“

alizací služby, s úkoly uživatele, popisuje individuální plánování. Praktická þást diplomové práce je tvoena kazuistiky nkolika uživatel domu na pl cesty . Data pro tvorbu kazuistik byla sbírána za pomoci tí technik sbru dat, a to analýzou doku-ment, narativním interview a zúastnným pozorováním.

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/43102/kurov%C3%A1_2018_dp.pdf

Pobytové sociální služby pro seniory na Valašskomeziříčsku

Šestá kapitola představuje pobytové sociální služby v oblasti Valašskomeziříčska. Přibližuje sociální zařízení Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Podlesí. Poukazuje na služby poskytované Diakonií Českobratrské církve evangelické – hospicem Citadelou. V závěru je zmíněna již zaniklá služba domov

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/58668/BPTX_2012_2_11270_0_375906_0_135543.pdf

Sociálne služby a pomoc - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sociálne služby a pomoc Elena Kopcová, Lenka Senčáková, Barbora Holubová, Zuzana Fabianová, Iveta Mišová ... SPODaSK, ako sú detské domovy (v súčasnosti pobytové Centrá pre deti a rodiny), krízové strediská, resocializačné strediská, náhradná rodinná starostlivosť, sanácia rodín (v rôznych fázach dysfunkcií, ...

www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/vyskum_neziskoveho_sektora_a_obcianskej_spolocnosti/2020/Vseobecne%20prospesna%20oblast%20-%20Socialne%20sluzby%20a%20pomoc.pdf

Výpověď smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby

I. U smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby (chráněného bydlení) uzavřené podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se při řešení otázek neupravených v tomto zákoně subsidiárně použije obecná úprava nájmu (§ 2201 - § 2234 o. z., § 91 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb.). II.

profipravo.cz/index.php

Pravidla pro přijímání klientů do pobytové služby sociální péče

přijímání klientů do pobytové služby sociální péče krajských příspěvkových organizací, která po pilotním odzkoušení během přechodného období budou mít následně závaznou podobu: I. Přijímání a evidence žádostí (1) Každý poskytovatel sociální služby musí mít dle kritéria 3a) standardů kvality ...

www.domovvm.cz/file.php

CSOP10 > Naše služby > Pobytové služby

Odlehčovací služby. Pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je klientům ...

www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby.aspx

Ambulantní a pobytové sociální služby - Mapy.cz

Poskytujeme ambulantní a pobytové sociální služby mentálně postiženým. Ambulantní a pobytové sociální služby - APOSS LIBEREC příspěvková organizace (Sociálne služby) • Mapy.cz - v slovenčine

sk.mapy.cz/

Denní a pobytové sociální služby (Sociálne služby) • Mapy.cz

Denní a pobytové sociální služby. Sociálne služby. Hradecká 2905, 47006 Česká Lípa, Česko. Trasa ...

sk.mapy.cz/

Bratislava | Pobytové služby

Pobytové služby. Hlavné mesto SR je zriaďovateľom zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ... Domov poskytuje sociálne služby podľa § 35 zákona č. 448/ ...

bratislava.sk/sk/pobytove-sluzby