Pobytové sociálne služby • okr. Michalovce a okolie

VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Služby sociálnej starostlivosti pre starých občanov. Záujmová a kultúrna činnosť, rekreačná činnosť.

48 kmKošice - Barca, Andraščíkova 2

OÁZA SV. FILIPA

Sociálne, vzdelávacie a rekreačné zariadenie KCNS v Lúčkach pri Kremnici poskytuje oddych a pokoj v prírode.

Charita Jablunkov

Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením. Centrum pomoci sv. Rafaela. Bezplatná právní poradna.

Obecně prospěšná společnost Důstojnost

Nabízíme vám kvalitní, finančně dostupné pobytové služby v novém domově pro seniory a domově se zvláštním režimem. Máme jedno a dvoulůžkové komfortně vybavené pokoje. Součástí pokoje je kuchyňský kout s lednicí, TV, Wi-fi a sociální zařízení. Služba je vhodná …

Sociálne zariadenia mesta | Informačný portál mesta Michalovce

www.michalovce.sk/sk/clanok/socialne-zariadenia- …

Adresa: Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30. Telefón: +421 56 686 41 77, +421 56 686 41 80, +421 56 686 41 81. e-mail: jan.jasovsky@msumi.sk , maria.cucakova@msumi.sk , valeria.bujdosova@msumi.sk. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným ...

Ostatné sociálne zariadenia | Informačný portál mesta Michalovce

www.michalovce.sk/sk/clanok/ostatne-socialne-zar …

Adresa: Námestie Jána Pavla II., 6073/7 Michalovce. Telefón: +421 56 642 03 51. e-mail: chdphmi02@gmail.com. V zariadení sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. sociálne poradenstvo. sociálna rehabilitácia. ošetrovateľská starostlivosť. ubytovanie.

Služby mesta Michalovce | Informačný portál mesta Michalovce

www.michalovce.sk/sk/clanok/sluzby-mesta-michalo …

Sociálne zariadenia; Služby mesta Michalovce; Technické a záhradnícke služby; Mestské kultúrne stredisko; TV Mistral; Životné prostredie. ... Služby mesta Michalovce, s.r.o. Partizánska 23 071 01 Michalovce e-mail.: smmi@smmi.sk tel.: +421 56 628 00 21, 10, 20 fax: +421 56 628 00 80

Pobytové služby - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/pobytove-sluzby

Takové možnosti se nabízí např. v rámci pečovatelské služby (§ 40 cit. Zákona), kdy do domácnosti člověka dochází pečovatel/ka, aby mu pomohli s péčí o vlastní osobu, při hygieně nebo se zajištěním stravy a chodu domácnosti. Obdobně lze využít také osobní asistenci (§ 39 cit. Zákona). Všechny sociální ...

Mestský úrad | Informačný portál mesta Michalovce

www.michalovce.sk/sk/clanok/mestsky-urad

Sme tu pre vás. Mestský úrad Michalovce Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce. IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 IBAN: SK04 7500 0000 0040 1480 1747

ANIMA DSS

www.animadss.sk

Prijímatelia sociálnej služby DSS a ich priatelia mali dňa 10.02.2023 možnosť zaba ... Pobytové služby. Ambulantné služby. ANIMA DSS poskytuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ambulantnou formou podľa: §38 Domov sociálnych služieb ... , 071 01 Michalovce | Tel. č : 056/6882 301 | E ...

Koľko penzisti zaplatia za domovy dôchodcov - Užitočná pravda

uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/24175-kolko-p …

Pobytové zariadenie pre seniorov Mesto zvýšilo úhrady za sociálne služby v máji 2010, pripravuje zmenu cien od augusta 2011 Zariadenia majú jednolôžkové bytové jednotky – od 63,30 do 138,90 eura/mesiac, od augusta 2011 – od 69,30 do 138,90 eura/mesiac Celodenné stravovanie – 3,15 eura denne (od 1. 8.

Sociální služby a příspěvek na péči - Ministerstvo práce a ...

www.mpsv.cz/documents/20142/372805/Socialni_sluz …

Celkové náklady na tyto služby v roce 2008 činily 26,5 mil. eur, z toho hradili klienti 3,5 mil. eur. Týdenní stacionáře V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým

22 A 59/2015 - 47 Sociální služby: pobytová sociální služba

www.zakonyprolidi.cz/judikat/ksos/22-a-59-2015-47

To lze též dovodit z § 33 odst. 2 téhož zákona, v němž jsou pobytové služby vymezeny jako služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 22A 59/2015 - 47. ČESKÁ REPUBLIKA . ROZSUDEK. JMÉNEM REPUBLIKY. Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr.

Transformace pobytové sociální služby - cuni.cz

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/999 …

Transformace pobytové sociální služby Příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu Martina Schofferová, DiS. Katedra Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Hana ížková Studijní program: B7508, Sociální práce Studijní obor: Pastoraþní a sociální práce Praha 2018

Vnitřní pravidla poskytování pobytové sociální služby Domova seniorů ...

www.dssec.cz/res/file/vnitrni%20pravidla%20DS.pdf

pobytové sociální služby Domova seniorů Seč, s.r.o. Domov seniorů Seč, s.r.o. poskytuje, ve smyslu zákona číslo 108/2006 Sb.; o sociálních službách a v souladu s rozhodnutím o registraci KrÚ 62750 2015/OSV EO, z 2. 10. 2015, pobytovou a sociální službu.

Odlehčovací služby pobytové | SSKM.cz

www.sskm.cz/odlehcovaci-sluzby-pobytove

Posláním odlehčovací služby je na přechodnou dobu zajistit pomoc, podporu a péči dětem a osobám se zdravotním, kombinovaným a mentálním postižením, dětem s poruchami autistického spektra, seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerovou a jinými typy demencí), o které je jinak pečováno v jejich ...

MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby ...

www.mpsv.cz/-/mpsv-pripravilo-bezpecnostni-opatr …

Semafor pro pobytové sociální služby. SEMAFOR má pomoci poskytovatelům pobytových sociálních služeb zorientovat se v rychle se měnící situaci. Tohoto opatření by měly ke své činnosti využívat také orgány ochrany veřejného zdraví. Díky SEMAFORU mohou jak poskytovatelé, tak i klienti dopředu vědět, jak postupovat v ...

Úvod | Informačný portál mesta Michalovce

www.michalovce.sk/sk

24 hod. .michalovce.sk. Mesto a jeho správa. Život v meste. Firmy a podnikanie. Voľný čas a turizmus. Univerzita tretieho veku. Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove a mesto Michalovce otvárajú v tomto roku po prvýkrát v Michalovciach Univerzitu tretieho veku. 1.

Problematika umísťování osob do pobytové sociální služby „Dům na půl cesty“

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/43102/ku …

alizací služby, s úkoly uživatele, popisuje individuální plánování. Praktická þást diplomové práce je tvoena kazuistiky nkolika uživatel domu na pl cesty . Data pro tvorbu kazuistik byla sbírána za pomoci tí technik sbru dat, a to analýzou doku-ment, narativním interview a zúastnným pozorováním.

Pobytové sociální služby pro seniory na Valašskomeziříčsku

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/586 …

Šestá kapitola představuje pobytové sociální služby v oblasti Valašskomeziříčska. Přibližuje sociální zařízení Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Podlesí. Poukazuje na služby poskytované Diakonií Českobratrské církve evangelické – hospicem Citadelou. V závěru je zmíněna již zaniklá služba domov

Sociálne služby a pomoc - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_ …

Sociálne služby a pomoc Elena Kopcová, Lenka Senčáková, Barbora Holubová, Zuzana Fabianová, Iveta Mišová ... SPODaSK, ako sú detské domovy (v súčasnosti pobytové Centrá pre deti a rodiny), krízové strediská, resocializačné strediská, náhradná rodinná starostlivosť, sanácia rodín (v rôznych fázach dysfunkcií, ...

Výpověď smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby

profipravo.cz/index.php

I. U smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby (chráněného bydlení) uzavřené podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se při řešení otázek neupravených v tomto zákoně subsidiárně použije obecná úprava nájmu (§ 2201 - § 2234 o. z., § 91 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb.). II.

Pravidla pro přijímání klientů do pobytové služby sociální péče

www.domovvm.cz/file.php

přijímání klientů do pobytové služby sociální péče krajských příspěvkových organizací, která po pilotním odzkoušení během přechodného období budou mít následně závaznou podobu: I. Přijímání a evidence žádostí (1) Každý poskytovatel sociální služby musí mít dle kritéria 3a) standardů kvality ...

CSOP10 > Naše služby > Pobytové služby

www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby.aspx

Odlehčovací služby. Pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je klientům ...

Ambulantní a pobytové sociální služby - Mapy.cz

sk.mapy.cz

Poskytujeme ambulantní a pobytové sociální služby mentálně postiženým. Ambulantní a pobytové sociální služby - APOSS LIBEREC příspěvková organizace (Sociálne služby) • Mapy.cz - v slovenčine

Denní a pobytové sociální služby (Sociálne služby) • Mapy.cz

sk.mapy.cz

Denní a pobytové sociální služby. Sociálne služby. Hradecká 2905, 47006 Česká Lípa, Česko. Trasa ...

Bratislava | Pobytové služby

bratislava.sk/sk/pobytove-sluzby

Pobytové služby. Hlavné mesto SR je zriaďovateľom zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ... Domov poskytuje sociálne služby podľa § 35 zákona č. 448/ ...