Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny • okr. Michalovce a okolie

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo zajišťuje informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře. Nabízí pracovní místa a poskytuje informace o volném pohybu v EU.

ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyMichalovce > Úrad práce ...

www.upsvr.gov.sk/mi.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Průvodce - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

pondělí 5. června. 16:00 - V letošním roce se bude konat již devátý ročník Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Ta usiluje o vytváření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí v České republice a zaměřuje se také na přímé zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje ...

Kontakty - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/kontakty

Veřejnost. Konkrétní dotazy můžete zasílat na adresu posta@mpsv.cz, kam můžete směrovat i připomínky týkající se obsahu internetových stránek.; Adresa elektronické podatelny je posta@mpsv.cz.; Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím můžete zasílat elektronicky na adresu posta@mpsv.cz.; Technické problémy s internetovým portálem MPSV ...

Ministerstvo

www.mpsv.cz/ministerstvo

Vedení ministerstva. Úřední deska MPSV. Nabídka služebních a pracovních míst služebních úřadů resortu. Média a veřejnost. Právní předpisy. Dotace a veřejné zakázky. Věda a výzkum v rámci resortu MPSV. Projekty EU. Důležité odkazy (specializované registry)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce_a_ …

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje ...

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce - Slovensko

crz.gov.sk/1305152-sk/urad-prace-socialnych-veci …

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce. 26. Máj 2023. Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov. 23/42/054/1579. 71,50 €.

Voľné pracovné miesta - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/volne-prac …

Voľné pracovné miesta. Postup zverejnenia štátnozamestnaneckého miesta , ktoré obsadzujeme výberovým konaním . Výberové konanie sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy, link: https:/slovensko.sk/VK . Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca obsadzuje služobný úrad výberovým konaním. a) zo ...

Elektronické služby, formuláre a žiadosti - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/formulare-ziadosti

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny; Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Sociálna ekonomika, sociálne podniky; Rodina a sociálna pomoc ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska č. 4,6,8 816 43 Bratislava. Potvrdenia a informácie.

Ministerstvo - MPSVR SR

www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je dôležitým orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky. Rezort je najväčším poskytovateľom sociálnych a poradenských ...

Kontakt - MPSVR SR

www.mpsvr.sk/sk/kontakt

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4, 6, 8 816 43 Bratislava ústredňa: 02/ 2046 0000 IČO: 681156 . Úradné hodiny podateľne Pondelok - Piatok: od 11:00 do 15:00 . Dňa 6.4.2023 (štvrtok) bude podateľňa MPSVR Bratislava otvorená do 13:00 hod. Telefónny zoznam Komunikačný odbor - verejnosť

Sociálne služby - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/s …

Apríla 2021. Jednou zo základných úloh Stratégie DI bolo vypracovanie Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2022-2026, ktorý bol vypracovaný a schválený Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v júni 2022. Dokumenty

Legislatíva - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/legislativa

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny je ústredným orgánom štátnej správy SR. Navrhuje a realizuje opatrenia legislatívneho charakteru v oblasti sociálnych vecí, rodiny, práce a služieb zamestnanosti. ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 ...

Plán obnovy a odolnosti - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obn …

Vláda SR dňa 16. 6. 2021 schválila Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plán obnovy a odolnosti SR je zameraný na päť kľúčových verejných politík: zelená ekonomika - alokácia 2 301 mil. eur. vzdelávanie - alokácia 892 mil. eur. veda, výskum a inovácie ...

Práca Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny Michalovce

sk.jooble.org/pr%C3%A1ca-ministerstvo-soci%C3%A1 …

Práca: Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny Michalovce • Vyhľadávanie z 15.900+ aktuálnych ponúk práce • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávatelia: Michalovce • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny nájdete ľahko!

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

www.employment.gov.sk/sk

Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýši o takmer 40 centov, konkrétne na 5,48 eur. Ministerstvo práce tým reaguje na rastúce ceny v reštauračnom stravovaní vplyvom inflácie. Rezort práce naposledy upravoval ...

ÚPSVaR > RE-PAS > RE-PAS > RE-PAS - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/br/sluzby-zamestnanosti/re-pas. …

RE-PAS umožňuje uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny: rozšíriť alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie prostredníctvom absolvovania rekvalifikácie, zvoliť si rekvalifikáciu a poskytovateľa rekvalifikácie podľa vlastného výberu, požiadať úrad práce, sociálnych vecí a ...

453/2003 Z.z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v o... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/453

89/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 198/2020 Z. z.

Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného ... - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-a …

Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa (aktualizácia k 26.04.2023) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci ...

Voľné pracovné miesta > ÚPSVaR - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta.html

Voľné miesta v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny; Voľné pracovné miesta v Centrách pre deti a rodiny; Voľné pracovné miesta v centrách pre deti a rodiny - riaditelia; Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím; NP DEI III; VPM v Ústredí PSVR s miestom výkonu práce na úradoch PSVR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

www.facebook.com/mpsvrsr

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava, Slovakia. 39,723 likes · 569 talking about this · 630 were here. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -...