Stredné odborné školy

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Stredné školy | Informačný portál mesta Michalovce

Ďalšie stredné odborné školy v meste. Súkromná hotelová akadémia, Masarykova 42, Michalovce. SHA ESO Euroškola Slovensko, Komenského 1, Michalovce. Súkromná SPŠ odevná, Komenského 1, Michalovce. Spojená škola a Školský internát, Školská 12, Michalovce.

www.michalovce.sk/sk/clanok/stredne-skoly

Zoznam stredných škôl Michalovce

Stredné školy Michalovce. Zoznam stredných škôl na Slovensku. V databáze nájdete verejné, súkromné i cirkevné stredné školy s rôznym jazykovým zameraním i hodnotenia študentov. Zobrazenie 1 - 8 z 12 výsledkov. Zoradiť podľa. Gymnázium, Ľ. Štúra 26 . 1 hodnotenie. Detailné informácie o škole nie sú k dispozícii. ...

eduworld.sk/sz/4/stredne-skoly

Košický kraj | Stredné školy - Stredneskoly.sk

Stredná odborná škola technická – Partizánska 1, Michalovce, 07192. Súkromná stredná priemyselná škola odevná – Komenského 1, Michalovce, 07101. ... Stredné školy. Nájdite si všetky potrebné info o stredných školách na Slovensku a odbory, ktoré ponúkajú.

www.stredneskoly.sk/kosicky-kraj/

SOU - stredné odborné učilištia (342 výsledkov) - Azet.sk

SOU - stredné odborné učilištia (342 záznamov) Katalóg Vzdelávanie a školy Školy Stredné školy SOU - stredné odborné učilištia ... Michalovce Pridať hodnotenie. Študijné odbory - hotelová akadémia, odevný dizajn, kozmetička, služby v cestovnom ruchu, manažment regionálneho cestovného ruchu, čašník. ...

www.azet.sk/katalog/sou-stredne-odborne-ucilistia/

Stredné odborné školy - VUCKE

Stredné odborné školy. Stredné odborné školy (SOŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Názov Adresa Kontakt ... Partizánska 1, Michalovce, 07192: 056 644 14 59 sostmi sostmi.sk: Ing. Jaroslav Kapitan: SOŠ obchodu a služieb: Námestie slobody 12, Sobrance, 07301: 056 6522 264

web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/skolske/stredne-odborne-skoly/stredne-odborne-skoly.html

Stredné odborné školy - Michalovce - katalog-skol.sk

Stredné odborné školy; Stredné priemyselné školy; ... Cyrila a Metoda, Michalovce . Možnosti štúdia, profily študijných odborov. Učebné odbory. 6445 2 00 kuchár. 8545 2 00 zlatník a klenotník. 6456 2 00 kaderník. 2487 2 autoopravár . Študijné odbory. 6445 4 00 kuchár.

cirkevna-stredna-odborna-skola-sv-cyrila-a-metoda-michalovce.katalog-skol.sk/

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce

2023. Dňa 27.4.2023 sa konal mix volejbal SŠ o Putovný pohár primátora mesta Michalovce, ktorý organizoval MÚ v Michalovciach. Hralo sa v dvoch skupinách. A skupina odohrala zápasy v telocvični na našej škole, B skupina v telocvični SOŠOaS v Michalovciach. A skupina: SOŠT, OA, GĽŠ, postup do finále GĽŠ a SOŠT.

sostmi.edupage.org/

2675 M elektrotechnika | Stredná odborná škola technická ... - EduPage

Základné údaje o štúdiu. Kód a názov študijného odboru. 2675 M elektrotechnika. Stupeň vzdelania. ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie. Dĺžka štúdia. 4 roky. Forma štúdia. Denné štúdium pre absolventov základnej školy.

sostmi.edupage.org/a/2675-m-elektrotechnika

Stredné školy Michalovce (32 výsledkov) - Azet.sk

Stredné integrované školy (0) Stredné odborné školy (329) Stredné priemyselné školy (35) Súkromné stredné školy ... Združené a spojené školy (110) Všetky lokality. Slovensko Košický kraj Stredné školy - Michalovce. 1 - 25 z celkom 32 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . Stredná odborná škola obchodu a ...

www.azet.sk/katalog/stredne-skoly/michalovce/

Stredné školy - Stredneskoly.sk

Michalovce; Rožňava; Sobrance; Spišská Nová Ves; Trebišov; Česká republika; Odbory; Prázdniny; Pridať školu; Propagácia školy; ... Stredné školy. Nájdite si všetky potrebné info o stredných školách na Slovensku a odbory, ktoré ponúkajú. Množstvo škôl a odborov.

www.stredneskoly.sk/

Stredné odborné školy - Michalovce — Zoznam.sk

Odborné učilištia a Praktické školy SOŠ dopravné SOŠ drevárske a lesnícke SOŠ elektrotechnické SOŠ obchodu, služieb a podnikania SOŠ pedagogické SOŠ poľnohospodárske SOŠ potravinárske SOŠ stavebné SOŠ strojárske Spojené školy Stredné priemyselné školy Stredné zdravotnícke školy

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-stredne/Stredne-odborne-skoly/Michalovce.html

SOU - stredné odborné učilištia Michalovce (6 výsledkov) - Azet.sk

SOU - stredné odborné učilištia - Michalovce (6 záznamov) SOU - stredné odborné učilištia - Michalovce. (6 záznamov) Katalóg Vzdelávanie a školy Školy Stredné školy SOU - stredné odborné učilištia. Internátne učilištia (9) SOU dopravné (2) SOU elektrotechnické (13) SOU chemické a farmaceutické (5) SOU kadernícke (29 ...

www.azet.sk/katalog/sou-stredne-odborne-ucilistia/michalovce/

Stredné školy Michalovce | Zlaté stránky

Fr. Kráľa 1165/78 07101 Michalovce +421566432250; Školy , ... Overte si, ako sa zobrazujú firemné kontakty na iných stránkach. STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE STROJÁRSKE * * * * Meďov 07101 Michalovce +421566421685; Školy ...

www.zlatestranky.sk/firmy/Michalovce/q_stredn%C3%A9+%C5%A1koly/1/

Stredné odborné školy Michalovce (26 výsledkov) - Azet.sk

Slovensko Košický kraj Stredné odborné školy - Michalovce. 1 - 25 z celkom 26 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce Pridať hodnotenie. Vedenie školy, pracoviská, štúdium, spolupráca s firmami, archív, kuchyňa. ...

www.azet.sk/katalog/stredne-odborne-skoly/abc/michalovce/

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce - Študijné odbory - kozmetik, propagačná grafika, informačné systémy a služby. Učebné odbory - kaderník, kuchár. Nadstavbové štúdium - vlasová kozmetika, spoločné stravovanie, strojárstvo. ... Stredné školy Stredné odborné školy SOU ‑ stredné odborné ...

www.azet.sk/firma/77543/stredna-odborna-skola-sv-cyrila-a-metoda-michalovce/

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach v súlade s § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy oznamuje, že dňa 20. 06. 2023 o 8.00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční 2. kolo prijímacích ...

sosmi.edupage.org/

Odbory | Stredné školy - Stredneskoly.sk

Michalovce; Rožňava; Sobrance; Spišská Nová Ves; Trebišov; Česká republika; Odbory; Prázdniny; Pridať školu; Propagácia školy; Hľadať; Menu; Nachádzate sa tu: Domov / Odbory. Stredné školy. Nájdite si všetky potrebné info o stredných školách na Slovensku a odbory, ktoré ponúkajú. Množstvo škôl a odborov. V našej ...

www.stredneskoly.sk/odbory/

Stredné odborné školy — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Stredné odborné školy v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-stredne/Stredne-odborne-skoly/

6456 H | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 ...

ISCED 3C - stredné odborné vzdelanie: Dĺžka štúdia: 3 roky: ... sekretariát školy +421/56/628 42 57 – vychovávatelia – školský internát. Školská 4, 071 01 Michalovce 07101 Michalovce Slovakia. 017078385. 2020748268. www.sosmi.edupage.org. Ing. Miroslav Sivý, riaditeľ školy.

sosmi.edupage.org/text55/

Stredné odborné školy – vzdelanie aj prax súčasne - Rodinka.sk

Stredné odborné školy poskytujú rôzne vzdelávacie programy, ktoré sú zamerané najmä na výkon povolaní a odborných činností. Dĺžka štúdia závisí od náročnosti pracovných činností: ... Súkromné stredisko praktického vyučovania BSH Michalovce – mechanik – mechatronik, nastavovač, elektrotechnik,

www.rodinka.sk/predskolak/stredna-skola-ako-na-nu/stredne-odborne-skoly-vzdelanie-aj-prax-sucasne/