Politické strany a hnutia

Seznam politických stran a hnutí v Česku – Wikipedie

V České republice bylo k 18. říjnu 2020 registrováno 81 aktivních politických stran a 142 politických hnutí, část je bez znatelného politického vlivu, členské či voličské základny.Registrované strany a hnutí jsou uvedeny v následujícím seznamu. Úplný autoritativní seznam je na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které dle zákona vede Rejstřík politických stran ...

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_stran_a_hnut%C3%AD_v_%C4%8Cesku

Voľby | Informačný portál mesta Michalovce

Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce e-mail: michal.palovcik@msumi.sk. Legislatíva SR k referendu. Rozhodnutie prezidentky SR zo dňa 4.11.2022 č. 362 . 2022. ... Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov. Oznámenie o počte obyvateľov

www.michalovce.sk/sk/clanok/volby

Kategorie:Politické strany v Česku – Wikipedie

Do této kategorie patří politické strany, ale i politická hnutí a podobné subjekty registrované v současnosti nebo minulosti v Ministerstvem vnitra České republiky.Související kategorie Politická hnutí v Česku zarhnuje širší ideové proudy v české politice.. Obrázky, zvuky či videa k tématu Politické strany v Česku na Wikimedia Commons

cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Politick%C3%A9_strany_v_%C4%8Cesku

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a ...

1030 Politické strany Obsah Úvodem (Jiří Malíř - Pavel Marek) ..... 11 I. díl 1861-1938 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 1. ... 1359 59. Jozef Žatkuliak: Politické strany a hnutia na Slovensku po novembri 1989 až do rozpadu česko-slovenského štátu 1992 - 1381 60. Petr Fiala - Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Komunisté a jejich ...

biblio.hiu.cas.cz/records/77b4bd2b-7774-4740-91ec-114013180d5f

Seznam politických stran a hnutí na Slovensku – Wikipedie

Další volby na Slovensku: VÚC 2001 · VÚC 2005 · VÚC 2009 ·. VÚC 2013 · VÚC 2017. Politické strany a hnutí. HLAS · SaS · OLaNO · SMER-SD · PS · ĽSNS · Sme rodina · Za ľudí · KDH. Zahraniční politika. Na Slovensku v současnosti působí 64 politických stran a hnutí .

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_stran_a_hnut%C3%AD_na_Slovensku

Politická strana – Wikipedie

Politická strana je charakterizována: snahou o získání politické moci ve volbách, dobrovolnou, otevřenou a trvalou organizací, společnými zájmy jejích členů (respektive alespoň jedním společným zájmem). Politická moc přitom nemusí být získána ve volbách, pokud jde o totalitní nebo např. exilové strany. Také ...

cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a ...

6 Politické strany Obsah Úvodem {Jiří Malíř - Pavel Marek) ..... 11 I. díl 1861-1938 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 1. ... Jozef Žatkuliak: Politické strany a hnutia na Slovensku po novembri 1989 až do rozpadu česko-slovenského státu 1992 .... 1381 60. Petr Fiala - Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Komunisté a jejich strany ...

biblio.hiu.cas.cz/records/7d1d04f1-4951-4a6d-9e0a-a8c9189de322

Zoznam politických strán a politických hnutí na Slovensku

Aktívne politické strany a hnutia. Register politických strán a politických hnutí vedie v zmysle Zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach Ministerstvo vnútra SR. K 26. máju 2023 pôsobilo podľa registra na Slovensku nasledovných 57 politických strán a hnutí, ktoré pred týmto dátumom nezanikli a neboli v likvidácii.

sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_politick%C3%BDch_str%C3%A1n_a_politick%C3%BDch_hnut%C3%AD_na_Slovensku

PODANIE KANDIDÁTNEJ LISTINY - michalovce.sk

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície Právo byť volený. Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

www.michalovce.sk/userfiles/file/Vo%C4%BEby/2019/EUROvo%C4%BEby/Inform%C3%A1cie%20pre%20politick%C3%A9%20strany.pdf

Politické hnutie – Wikipédia

Politické hnutie môže byť: . spoločenské hnutie za dosiahnutie alebo udržanie politickej moci, pozri politické hnutie (spoločenské hnutie v politike); o združovaní v politických stranách a politických hnutiach, ktorý stanovuje politickým stranám a hnutiam zhodné podmienky.Rovnako je to na Slovensku, kde zákon č. 85/2005 Z. z. - o politických stranách a politických ...

sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A9_hnutie

Volby 2021: Co všechno slibují politické strany a hnutí? PŘEHLED

2021, 05:40. Volby do Poslanecké sněmovny se rychle blíží a politické strany se předhání se sliby a nápady, co v následujících letech zlepšit. Připravili jsme pro vás přehled toho, co mají strany a hnutí ve svém programu. Politické strany před volbami přichází s řadou slibů, co pro své voliče po volbách udělají.

tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/444151-volby-2021-co-vsechno-slibuji-politicke-strany-a-hnuti-prehled

Politické strany a hnutia - European Court of Human Rights

Politické strany a hnutia Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva článok 11 (sloboda zhromažďovania a združovania) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa vzťahuje na politické strany. Znie takto: „1. Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa

www.echr.coe.int/Documents/FS_Political_parties_SLK.pdf

Politické strany a politické hnutia, Ministerstvo vnútra SR - Verejná ...

Politické strany a politické hnutia . Register politických strán a politických hnutí . Informácie týkajúce sa agendy politických strán . Výpis z registra politických strán a politických hnutí . Popis elektronickej služby ÚPVS "Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí"

www.minv.sk/

Informácie týkajúce sa agendy politických strán

Podľa čl. 17 písm. j) Organizačného poriadku Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, koná vo veci registrácie podľa zákona o politických stranách a vedie register strán, do ktorého zapisuje zákonom ustanovené údaje týkajúce sa vzniku strany, zmeny zapisovaných údajov a zrušenia a zániku strany ...

www.minv.sk/

Politická strana – Wikipédia

Politická strana je organizovaná veľká skupina ľudí (v dnešnej dobe už spravidla politická organizácia), ktorej cieľom je získanie (štátnej) moci a/alebo presadzovanie určitej ideológie a/alebo riešenia nejakého problému. Aj hnutia v zmysle, v akom sa tento výraz používa u nás po Nežnej revolúcii, sú fakticky politické strany.

sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana

Politické strany a hnutí - Ministerstvo vnitra České republiky

Poskytnutí informací - žádost o sdělení údajů týkajících se likvidace, likvidátora a statutárního orgánu Občanské konzervativní strany. Č. j.: MV-15241-25/VS-2014. Poskytnutí informací - Žádost o zaslání kopie materiálu Návrh Vlády ČR Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti některých politických ...

www.mvcr.cz/politicke-strany-a-hnuti.aspx

Politické strany a hnutí - Ministerstvo vnitra České republiky

Poskytnutí informace - seznam politicky exponovaných osob v období od 1. ledna 2020 do 12. května 2021. Č. j.: MV-71654-2/OV-2021.

www.mvcr.cz/politicke-strany-a-hnuti.aspx

Politické strany - Aktuálně.cz

Politické strany Česká pirátská strana (Piráti) Česká pirátská strana (Piráti) je politická strana liberálního charakteru. Založena byla roku 2009. ANO 2011 - politické hnutí Aktiv nespokojených občanů byl založen koncem roku 2011, v průběhu roku 2012 se registroval jako politické hnutí ANO 2011. ...

www.aktualne.cz/wiki/politika/politicke-strany/

Občanské aktivity - Ministerstvo vnitra České republiky

Další informace. Ministerstvo vnitra, odbor voleb, telefon: 974 817 367 úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin. Náměstí Hrdinů č. 3, 140 21 Praha 4. e-mail: ivana.vosecka@mvcr.cz. Seznam politických stran a politických hnutí.

www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx

Ekologická politika. Strany a hnutia „zelených“ ako subjekty ...

Strany a hnutia „zelených" ako subjekty politických systémov vybraných európskych krajin a USA Úvod ... na politické strany zelených na územf Nemecka třeba vychádzať z politic-kých špecifík tejto európskej krajiny. Až do pádu berlfnskeho mūru roku 1989, do uzavretia 4+2 (USA, VeTká Britânia, Francúzsko a ZSSR so Spolko- ...

www.jstor.org/stable/44961045