Inštitúcie a organizácie

Zemplínska Teplica

Oficiálna stránka obce prináša aktuálne informácie, prehľad udalostí a komentáre občanov.

Obec Stankovce

Oficiálna stránka obce Stankovce. Uvádza základne informácie ako úradne hodiny, zloženie obecného zastupiteľstva a komisii, Informuje o dôležitých udalostiach v obci, sú uvedené zmluvy, vzorové tlačiva a povinne zverejňovanie. Stránka obsahuje rozsiahlu ...