Zahraničné a medzinárodné inštitúcie

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Dočasné útočisko - UNHCR Slovakia

Dočasné útočisko vám umožňuje prístup k slovenskej zdravotnej starostlivosti, strave, hygiene, vzdelávaniu, ubytovaniu a tiež prístup na trh práce.; Finančná pomoc: Vládne a medzinárodné organizácie poskytnú základnú finančnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou, ktorým bolo udelené Dočasné útočisko. Informácie o finančnej pomoci možno nájsť na webovej ...

help.unhcr.org/slovakia/sk/information-for-people-coming-from-ukraine/temporary-protection/

Prekladač Google

Táto služba Googlu ponúkaná bez peňažného poplatku okamžite prekladá slová, frázy a webové stránky medzi angličtinou a viac ako 100 ďalšími jazykmi.

translate.google.sk/

Informácie a pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine - Migračné ...

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Oddelenie asistovaných dobrovoľných návratov. Info linka: 0850 211 262 (len z územia SR) Zo zahraničia: +421 905 329 228 Aplikácie Telegram a Signal: +421 905 329 228 (len hlasové služby) email: www.avr.iom.sk https://avr.iom.sk/kontakty [späť na obsah] Viac informácií a ďalšie ...

www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html

Košice – Wikipédia

Košice (iné názvy pozri kapitolu Názov) sú metropolou východného Slovenska a s takmer 240 000 obyvateľmi druhým najľudnatejším mestom na Slovensku.Mesto je súčasťou Košickej aglomerácie s 367 000 obyvateľmi a Košicko-prešovskej aglomerácie, ktorá s 555 800 obyvateľmi patrí medzi najväčšie urbanizované oblasti na Slovensku.. V roku 2013 sa Košice stali Európskym ...

sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice

Slovensko – Wikipédia

Súradnice. Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe.Je členským štátom Európskej únie a NATO. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 449 270 obyvateľov. Na severozápade hraničí s Českom, na juhozápade s Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. ...

sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko

List of twin towns and sister cities in Slovakia - Wikipedia

List of twin towns and sister cities in Slovakia. Tools. Map of Slovakia. This is a list of municipalities in Slovakia which have standing links to local communities in other countries known as "town twinning" (usually in Europe) or "sister cities" (usually in the rest of the world).

en.wikipedia.org/wiki/List_of_twin_towns_and_sister_cities_in_Slovakia

Google

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

www.google.sk/

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce

2023. Dňa 27.4.2023 sa konal mix volejbal SŠ o Putovný pohár primátora mesta Michalovce, ktorý organizoval MÚ v Michalovciach. Hralo sa v dvoch skupinách. A skupina odohrala zápasy v telocvični na našej škole, B skupina v telocvični SOŠOaS v Michalovciach. A skupina: SOŠT, OA, GĽŠ, postup do finále GĽŠ a SOŠT.

sostmi.edupage.org/

Informatika - uniba.sk

Charakteristika študijného programu . Informatika je veda, ktorá sa zaoberá spracovaním informácie; špeciálne vývojom metód automatizovaného spracovania informácie pomocou počítačov, vytváraním informačných a počítačových systémov.

fmph.uniba.sk/studium/programy/informatika/

Inovačné vzdelávanie učiteľov online ( poobede ) | UniŠkola.sk

Pre potreby vzdelávania Vám budú zapožičané elektronické licencie Microsoft 365 Academic našej organizácie a licencie EduPage. Nie je preto potrebné, aby ste pre potreby vzdelávania používali, inštalovali, alebo kupovali akýkoľvek softvér všetko zabezpečíme my. Stačí Vám pripojenie do internetu a môžeme začať.

uniskola.sk/vzdelavanie-ucitelov/inovacne-vzdelavanie/

Servisy a opravy Michalovce (184 výsledkov) - Azet.sk

Pneuservis - predaj, oprava a výmena pneumatík, predaj autobatérií a náhradných dielov na osobné automobily. pneuservis-michalovce.sk Užhorodská 222/72 , 071 01 Michalovce Kontakty.

www.azet.sk/katalog/servisy-a-opravy/1/michalovce/

Štátny archív v Košiciach - pracovisko Archív Michalovce, Ministerstvo ...

Štátne archívy na Slovensku. Špecializovaný verejný Archív MV SR v Levoči. Medzinárodná spolupráca. Matriky. Hlásenie pobytu a elektronizácia. Registre, evidencie, zoznamy. Správa štátnych hraníc. Miestna štátna správa, územná samospráva. Štátne občianstvo.

www.minv.sk/

Osobitná matrika, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Nariadenie sa nevzťahuje na VL vydané orgánmi tretích štátov. Žiadosť možno podať poštou na adresu Ministerstvo vnútra SR, osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86 Bratislava. Žiadosť možno podať e-mailom, potvrdenie o platbe je potrebné priložiť ako prílohu. Žiadosť možno podať prostredníctvom elektronickej služby cez ...

www.minv.sk/

Veľké výberové konanie na právnych čakateľov prokuratúry

8. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje (ani sa nezamýšľa). 9. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 10. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

www.najpravo.sk/clanky/velke-vyberove-konanie-na-pravnych-cakatelov-prokuratury.html

Slovenský jazyk a literatúra (78 testov) - EuroEkonóm.sk

Testy, ktoré sú on-line, si môžete spraviť alebo stiahnuť nižšie. Tieto testy sa vyskytli v posledných rokoch na niektorej zo stredných škôl na Slovensku. Pozor! Učitelia sem radi chodia a inšpirujú sa, takže niektoré z týchto testov sa môžu objaviť aj na vašej skúške. Držíme palce na prijímačkách!

www.euroekonom.sk/downloads/prijimacky-na-strednu-skolu/testy-na-prijimacky-slovensky-jazyk-a-literatura/

Novinky | Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce

Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce. Dňa 27.4.2023 sa konal mix volejbal SŠ o Putovný pohár primátora mesta Michalovce, ktorý organizoval MÚ v Michalovciach. Hralo sa v dvoch skupinách. A skupina odohrala zápasy v telocvični na našej škole, B skupina v telocvični SOŠOaS v Michalovciach.

sostmi.edupage.org/news/

Filozofická fakulta | UPJŠ - UPJS Kosice

Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ: Zoznam zvolených kandidátov. Volebná a mandátová komisia Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach oznamuje akademickej obci FF UPJŠ, že v doplňujúcich voľbách do AS FF UPJŠ, ktoré sa konali v piatok 12. 5. 2023 na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia ...

www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/

Vydávanie PL - Slovenská poľovnícka komora - polovnickakomora.sk

Metodický pokyn k vydávaniu poľovných lístkov. Podľa § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), ako i § 78 ods. 5 vyhlášky č. 344/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) od 1. júna 2010 Obvodné poľovnícke komory poľovné lístky vydávajú, predlžujú ich platnosť a platné poľovné ...

polovnickakomora.sk/sk/polovne-listky/vydavanie-pl.html

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

Medzinárodné organizácie. Fórum Ázie a Európy (ASEM) Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Rozvojová spolupráca. Podpora dobrého riadenia verejných financií; Podpora príležitostí pre súkromný sektor a inovácie; Medzinárodná ochrana investícií. Arbitrážne spory; Finančné vzťahy s EÚ . Predvstupové ...

www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

Sudcovia | Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

JUDr. Viola Takáčová, PhD., pôsobí od 1. augusta 2021 ako sudkyňa a predsedníčka senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Viola Takáčová je absolventkou Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ktorú ukončila v roku 1986. Na tejto fakulte zložila v roku 1987 rigoróznu skúšku a získala titul JUDr.

www.nssud.sk/sk/sud/sudcovia/