Univerzita Pardubice • okr. Michalovce a okolie

Fakulta restaurování

Fakulta nabízí studium v oboru výtvarných umění se zaměřením na konzervaci a restaurování památek. Cílem je připravit odborníky řemeslně zdatné a vzdělané v oblasti výtvarného a užitého umění i historie umění.

428 kmČeská republika Litomyšl - město, Jiráskova 3 + pobočky (2)

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta nabízí bakalářské studium v oblasti ošetřovatelství a vzdělání všeobecných sester a porodních asistentek.

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky Dopravní fakulty Jana Pernera

Katedra zajišťuje výuku v oblasti kolejových a silničních vozidel a řešení materiálové problematiky v dopravě a ve strojírenství.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta zajišťuje výuku bakalářských a magisterských programů informační technologie a elektrotechnika a informatika.

Katedra věd o výchově Fakulty filozofické

Cílem a smyslem katedry je na multidisciplinární bázi rozvíjet vědní disciplíny týkající se výchovy a vzdělávání a zprostředkovávat pedagogické informace a poznatky.

Ústav energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické pobočka Pardubice-Doubravice

Ústav zajišťuje výuku v oblasti energetických materiálů, teorie a technologie výbušnin a bezpečnostního inženýrství.

Vzdělávací a informační pracoviště Praha Dopravní fakulty Jana Pernera

Pracoviště zajišťuje výuku v oblasti dopravního managementu, marketingu a logistiky, technologie a řízení dopravy a provozní spolehlivosti dopravních prostředků a infrastruktury.

Univerzita Pardubice

Nabízíme 130 studijních oborů v bakalářském, magisterském i doktorském stupni vzdělání. Studovat můžete v prezenční i kombinované formě. Spolupracujeme se zahraničními univerzitami. Naše fakulty: Fakulta chemicko-technologická. Fakulta …

Univerzita | Univerzita Pardubice

www.upce.cz/univerzita

Univerzita Pardubice rozvíjí více než šedesátiletou tradici vysokého školství ve městě. Byla založena jako Vysoká škola chemická v Pardubicích vládním nařízením č. 81/1950 Sb., v roce 1953 transformována na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích.Vznikem nových fakult se po roce 1990 struktura školy změnila.

Univerzita Pardubice – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Pardubice

Univerzita Pardubice (latinský název Universitatis Pardubicensis) je česká veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Pardubicích a dislokovanými pracovišti v České Třebové a Litomyšli, vše Pardubický kraj.Vznikla roku 1950 jako jednofakultní Vysoká škola chemická, od roku 1953 Vysoká škola chemicko-technologická, a svůj současný název nese od 31 ...

Kvalitní vzdělání | Univerzita Pardubice

www.upce.cz/studuj-a-nechej-otisk

Vaše dcera ani syn nemusí do drahého hlavního města, aby získali titul. Univerzita Pardubice nabízí vysokoškolské vzdělání se zázemím krajského města, které je bezpečné, snadno dostupné ze všech částí republiky a nabízí nižší náklady na život. Z více než stovky oborů na sedmi technicky, humanitně, zdravotnicky i umělecky zaměřených fakultách si doma ...

Univerzita Pardubice - UPCE

www.upce.cz

Pro uchazeče (Univerzita Pardubice) Pro uchazeče (Dopravní fakulta Jana Pernera) Pro uchazeče (Fakulta ekonomicko-správní) Pro uchazeče (Fakulta elektrotechniky a informatiky) Pro uchazeče (Fakulta filozofická) Pro uchazeče (Fakulta chemicko-technologická)

Kontakty | Univerzita Pardubice

www.upce.cz/kontakty.html

Univerzita Pardubice. Studentská 95. 532 10 Pardubice 2. telefon +420 466 036 111, +420 467 311 111 - ústředna. Centrum informačních technologií a služeb. Studentská 95 - budova R. 532 10 Pardubice. telefon +420 466 036 633 - ředitelka. e-mail cits@upce.cz.

Najdi obor, který chceš studovat | Studuj UPCE

studuj.upce.cz/studium

Applied Informatics. Fakulta ekonomicko-správní. Typ studia. Doktorský. Forma studia. Prezenční. Jazyk studia. Angličtina. Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí.

Kontakty | Univerzita Pardubice

www.upce.cz/studium/kontakty.html

Pro jakékoliv dotazy studijního charakteru se obraťte na studijní oddělené své fakulty nebo fakulty, na kterou se hlásíte na následujících kontaktech.

Katedra biologických a biochemických věd - Univerzita Pardubice

fcht.upce.cz/fcht/kbbv.html

Biochemie (Ph.D.) Na Katedře biologických a biochemických věd působí čtyři vědecko-výzkumné skupiny - buněčná biologie, biochemie, imunochemie a mikrobiologie. Jejich výzkum je zaměřen na řadu aktuálních, klinicky důležitých témat, jako jsou například studium onkogeneze, neurodegenerativních chorob, oxidačního ...

Univerzita Pardubice | Pardubice - Facebook

www.facebook.com/univerzita.pardubice

Univerzita Pardubice, Pardubice. 15,444 likes · 1,198 talking about this · 12,687 were here. Oficiální facebooková stránka Univerzity Pardubice

DOD | Univerzita Pardubice - UPCE

www.upce.cz/dod

Univerzita Pardubice. odkaz na oficiální Facebook UPCE. odkaz na oficiální Twitter UPCE. odkaz na oficiální Instagram UPCE ... , 532 10 Pardubice 2 Telefon: 466 036 111 Správce webu, RSS ID datové schránky: f5vj9hu Prohlášení o přístupnosti.

Bakalářské studium | Fakulta ekonomicko-správní - Univerzita Pardubice

fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/bakalarske-studium. …

Studium na Fakultě ekonomicko-správní je strukturované. Na tříleté bakalářské studium navazuje dvouleté magisterské studium. Ti nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studiu. Studovat můžete denně v tzv. prezenční formě, nebo při zaměstnání v tzv. kombinované formě studia. Výuka v kombinované formě studia probíhá na FES ...

Studuj na UPCE

studuj.upce.cz

Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice 2. Máte dotazy? ...

Resocializační pedagogika | Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

ff.upce.cz/ff/resocializacni-pedagogika

Resocializační pedagogika. Forma studia: prezenční. Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr. Počet přijímaných 2020/2021: 35. Charakteristika oboru: vybavit studenty speciálními dovednostmi a znalostmi pro pedagogickou práci v resocializačních a reedukačních zařízeních a poskytnout absolventovi teoretické poznatky a ...

Kontaktní údaje | Fakulta ekonomicko-správní - Univerzita Pardubice

fes.upce.cz/fes/kontaktni-udaje

Fakulta ekonomicko-správní fes.upce.cz. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studentská 84 532 10 Pardubice 2, Česká republika. Telefon: spojovatelka 466036111, děkanát 466036512; tajemník fakulty 466036560 Email: dekanat.fes@upce.cz Telefon studijní oddělení: 466036065 Email na studijní oddělení studijni.fes@upce.cz. Fakturační adresa

Fakulta zdravotnických studií - UPCE

fzs.upce.cz

Pro uchazeče (Univerzita Pardubice) Pro uchazeče (Dopravní fakulta Jana Pernera) Pro uchazeče (Fakulta ekonomicko-správní) Pro uchazeče (Fakulta elektrotechniky a informatiky) Pro uchazeče (Fakulta filozofická) Pro uchazeče (Fakulta chemicko-technologická)

Katedra věd o výchově | Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

ff.upce.cz/ff/kvv.html

Univerzita Pardubice Studentská 84 532 10 Pardubice-Stavařov. telefon +420 466 036 532 e-mail kvv.ff@upce.cz Budova G, Stavařov 87, 9. np.

Katedra sociální a kulturní antropologie | Fakulta filozofická

ff.upce.cz/ff/ksv.html

Katedra sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice se specializuje na studium etnicity, politické antropologie, kolonialismu a postkolonialismu, ekologické antropologie, vizuální antropologie, romistiky, součástí studijních plánů je i široká nabídka antropologie areálů (Maghreb, Subsaharská Afrika, Severní a Jižní Amerika, Indie, Indonésie ...

Fakulta filozofická - UPCE

ff.upce.cz

Pro uchazeče (Univerzita Pardubice) Pro uchazeče (Dopravní fakulta Jana Pernera) Pro uchazeče (Fakulta ekonomicko-správní) Pro uchazeče (Fakulta elektrotechniky a informatiky) Pro uchazeče (Fakulta filozofická) Pro uchazeče (Fakulta chemicko-technologická)

Dopravní fakulta Jana Pernera - UPCE

dfjp.upce.cz

Pro uchazeče (Univerzita Pardubice) Pro uchazeče (Dopravní fakulta Jana Pernera) Pro uchazeče (Fakulta ekonomicko-správní) Pro uchazeče (Fakulta elektrotechniky a informatiky) Pro uchazeče (Fakulta filozofická) Pro uchazeče (Fakulta chemicko-technologická)

Fakulta ekonomicko-správní - UPCE

fes.upce.cz

Pro uchazeče (Univerzita Pardubice) Pro uchazeče (Dopravní fakulta Jana Pernera) Pro uchazeče (Fakulta ekonomicko-správní) Pro uchazeče (Fakulta elektrotechniky a informatiky) Pro uchazeče (Fakulta filozofická) Pro uchazeče (Fakulta chemicko-technologická)