Telekomunikačné siete

FINESOFT, s.r.o.

Sieťové riešenia, komunikačné riešenia, inteligentné koncové zariadenia pre komunikáciu.

52 kmKošice, Popradská cesta 68

BELNET SNINA, s.r.o.

Výstavba a prevádzka verejnej elektronickej komunikačnej siete, prenájom okruhov, prenos dát a verejná telefónna služba, prenos hlasu prostredníctvom internetu. Predaj výpočtovej techniky.

O.S.V.O. comp, a. s. - inžinierske stavby

Opravy, stavby, rekonštrukcie osvetlenia, výroba replík dobového osvetlenia a drobnej architektúry, výstavba telekomunikačných sietí. Zber a likvidácia nebezpečného odpadu.

Členenie stavieb a technické požiadavky | Stavebko.sk

stavebko.sk/clenenie-stavieb/

pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, umiestnenie pod zemou. ... dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská, ... Michalovce. Kancelária západ – Krasovského 13, Bratislava. Mobil: +421 910 932 474, +421 907 903 482 E-mail: kancelaria@stavebko.sk

Reportáž z konference Kam kráčajú telekomunikačné siete – Slovensko ...

www.internetprovsechny.cz/reportaz-z-konference- …

Ide už o tretí ročník, ktorý sa koná na Slovensku, takže s podtitulom „Kam kráčajú telekomunikačné siete Demänovská Dolina – Jasná“. On-line prenos je tentokrát vynechaný, záznam celej konferencie bude už tradične s niekoľkodenným oneskorením na Youtube kanálu Internetu pro všechny . Taktiež pre Vás už teraz ...

Vyjadrenia k optickej sieti Orange Slovensko | Orange

www.orange.sk/orange-slovensko/tlacove-centrum/v …

Na základe zákona č.351/2011 Z.z. O elektronických komunikáciách, je stavebník povinný ku každému stavebnému konaniu predložiť vyjadrenia všetkých správcov podzemných IS (inžinierskych sietí).. Spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., v rámci tejto činnosti poskytuje:. vyjadrovanie sa k existencii PTZ (podzemné telekomunikačné zariadenie) pre stavebné konanie (ÚR, SP ...

Líniové a telekomunikačné stavby | spojstav.sk

www.spojstav.sk/

Líniové a telekomunikačné stavby Od overeného a skúseného realizátora. Našej práci veria tí najlepší Skutočne! Nie sme len dodávateľ prác, ... Optické siete a slaboprúdové rozvody, sú našou základnou službou. Avšak neostávame len pri tom. Realizujeme široké spektrum projektov v oblasti výstavby a projekcie ...

Telekomunikácie » Telekomunikačné siete - Endora.cz

ucebnice.cekuj.net/telekomunikacie/uvod/telekomu …

Telekomunikačná sieť XE “ Telekomunikačná sieť ” predstavuje súbor technických a programových sieťových prostriedkov medzi ktoré patria najmä ústredne (komutačné uzly) a spojovacie vedenia. Sieťové prostriedky určené na spojovanie správ sa označujú ako spojovacia technika. Úlohou telekomunikačnej siete je umožnenie ...

Inžinierske siete Michalovce - nájdite dodávateľa pre svoj projekt ...

www.wilio.sk/c/inzinierske-siete/michalovce

Vyberte si najlepšiu ponuku pre inžinierske siete Michalovce z našich profesionálov. 33 265 profesionálov na Slovensku. 89 692 ... internetové a telekomunikačné siete a dokonca aj príjazdová cesta. V súčasnosti už tieto položky považujeme za nevyhnutnosť – kto z nás by chcel bývať v dome bez tečúcej vody? Stále však ...

Nemocnice Svet zdravia | Michalovce - Facebook

www.facebook.com/NemocniceSvetzdravia/

Nemocnice Svet zdravia, Michalovce. 32,754 likes · 3,696 talking about this. SVET ZDRAVIA je sieť regionálnych nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom a v Tr

Informácie pre stavebníkov a developerov - Telekom

www.telekom.sk/wiki/ostatne/informacie-pre-stave …

Hĺbka uloženia na pozemku vlastníka nie je určená, odporúča sa však klásť ju spolu do jedného výkopu s prípojkou vody, plynu či iných inžinierskych sietí pričom HDPE rúra pre telekomunikačné účely má byť uložená nad ostatnými inžinierskymi sieťami, idealne v hĺbke min. 40cm a max. 100cm. Dokumenty na stiahnutie

MICOMP s.r.o – Všetko pre môj počítač..

www.micomp.sk/

Už od roku 2005, kedy sme založili spoločnosť Micomp s.r.o., pôsobíme na trhu v oblasti IT riešení a bezpečnosti. Stále reagujeme na najnovšie technologické trendy a preto od založenia spoločnosti sa naše služby značne rozšírili.

Telekomunikačné riešenia - SITEL s.r.o.

www.sitel.sk/sk/hlavna-stranka/

SITEL s.r.o. je jednoducho špecialista na telekomunikačné riešenia – od výstavby, cez prenájom až po 24/7/365 podporu a servis. Z našich firemných úspechov sme obzvlášť hrdí na vybudovanie prvého neutrálneho (t.j. nezávislého od operátora) komerčného kolokačno - dátového centra na Slovensku.

The Official Website of HC Košice

www.hckosice.sk/en

HK Dukla Ingema Michalovce 4 : 1. HC Košice Match report . 28th October 2022 | 18:00. 13.kolo. ... Na trhu pôsobí viac ako 20 rokov a v súčasnosti prevádzkuje okrem mobilnej siete aj pevnú sieť, v ktorej poskytuje služby digitálnej televízie, internetu a pevnej telefonickej linky. ... telekomunikačné služby. Kamerové systémy pre ...

Slovenské telefónne predvoľby – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_telef%C3%B3 …

Počas telefonovania zo zahraničia pridáme k predvoľbe +421 telefónnu predvoľbu konkrétneho mesta, v závislosti od obvodu, do ktorého voláme, ale z telefónnej predvoľby mesta vynecháme 0 a pridáme konkrétne účastnícke číslo. Všetky mestské obvody majú svoje predvoľby začínajúce 0. Ak napríklad číslo na Slovensku je ...

Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny

seminare.sfera.sk/sk/clanky/zaradenie-hmotneho-m …

4-14: - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia, kód KS 22 13 - 4. odpisová skupina, 4-15: - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia, kód KS 22 24 - 4. odpisová skupina, 4-16: - Drobné stavby vymedzené stavebným zákonom, súčasti budov a stavieb, ktoré sú v ZDP vyčlenené na samostatné odpisovanie – komponenty:

Kontakty | O2

www.o2.sk/podpora/centrum-podpory/kontakty

Kontaktné údaje O2 - spojte sa s nami spôsobom, ktorý vám vyhovuje najlepšie: Zákaznícka linka, kontaktný formulár, zoznam O2 Predajní.

Žiadosť o vydanie stanoviska; SLOVAK TELEKOM VEST portal

www.telekom.sk/vyjadrenia/layout/layout1.aspx

Aplikácia umožňuje okrem vyplnenia žiadosti aj elektronický odber vydaného vyjadrenia. Elektronický odber je rýchly a po vytlačení má rovnakú právnu hodnotu ako Vyjadrenie tlačené spoločnosťou Slovak Telekom, a.s a zaslané žiadateľovi poštou. Podrobný návod na vyplnenie jednotlivých krokov žiadosti nájdete v prípade ...

Informácie a dokumenty - eDSO

www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info

Telekomunikačné podniky; Časopis VSD info; Virtuálna návšteva; Laboratória v priestoroch TUKE; ... parametre a podmienky na umiestnenie a zapojenie merania elektriny odberných miest napájaných z distribučnej siete v zásobovacej oblasti VSD. Technické podmienky.

MultiBox - Mediatel s.r.o.

multibox.sk/

Multibox je založený na súčinnosti viacerých online komunikačných kanálov. Vďaka informáciám o vašej firme a portfóliu vašich produktov a služieb získate viaceré užitočné zdroje smerujúce k zvýšenej návštevnosti. MultiBox zahŕňa: Synchronizácia vašich údajov na viacerých miestach.

Ako vybaviť územné rozhodnutie - postup 2021 | Stavebko.sk

stavebko.sk/ako-vybavit-uzemne-rozhodnutie-postup/

2 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby. 3 Územné rozhodnutie – návrh na vydanie. 3.1 Podklady k návrhu na vydanie územného rozhodnutia. 3.1.1 Projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu. 3.1.2 Stanovisko obce/mesta k plánovanému stavebnému zámeru. 3.1.3 Stanovisko okresného úradu – pozemkový odbor. 3.1.4 Vyjadrenia ...

B ROZHODNUTIE č. 1336/97/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 17. júna ...

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/

o sérii smerníc pre transeurópske telekomunikačné siete (UL L 183, 11.7.1997, str. 12) Zmenené a doplnené: Úradný vestník Č. Strana Dátum M1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1376/2002/ES z 12. júla 2002 L 200 1 30.7.2002 1997D1336 — SK — 19.08.2002 — 001.001 — 1

Mobilné telefóny, Paušály, Magio Internet a Televízia - Telekom

www.telekom.sk/

Mobilné telefóny, Paušály, Magio Internet a Televízia od spoločnosti Telekom