Predaj multimediálnych nosičov

Internet - Ján Stanko

Poskytovanie pripojenia na internet prostredníctvom digitálnych rozhraní.