Vymáhanie pohľadávok

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Vymáhanie pohľadávok Košický kraj (38 výsledkov) - Azet.sk

Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klientov v konkurzných a exekučných konaniach. www.legalcounsels.sk Hviezdoslavova 7 , 040 01 Košice Kontakty Pobočky: 2. JUDr. Boris Gerbery - súdny exekútor Pridať hodnotenie. ... 071 01 Michalovce Kontakty. JUDr. Lýdia Bujňáková - súdna exekútorka Pridať hodnotenie.

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/kosicky-kraj/

Vymáhanie pohľadávok Košický kraj (38 výsledkov) - Azet.sk

Vymáhanie pohľadávok - Košický kraj ... Košice (25) Michalovce (4) Rožňava (2) Spišská Nová Ves (2) Trebišov (5) 1 - 25 z celkom 38 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . Lex Atinia, s.r.o. Pridať hodnotenie. Vymáhanie a správa pohľadávok pre nebankové, bankové, leasingové spoločnosti, právnické a fyzické osoby. ...

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/abc/kosicky-kraj/

Vymáhanie pohľadávok Michalovce (4 výsledkov) - Azet.sk

Vymáhanie pohľadávok. Štefana Kukuru 12 , 071 01 Michalovce Kontakty. JUDr. Dulina Rudolf - súdny exekútor. Pridať hodnotenie. Súdny exekútor. Vykonávanie právnych služieb, exekučná činnosť, vymýhanie pohľadávok. Ľudovíta Štúra 12 , 071 01 Michalovce Kontakty.

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/michalovce/

Zmluva vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Michalovce

3.Konsolidáciou pohľadávok štátu je v zmysle § 14 ods. 1 zákona centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jednej právnickej osoby (ďalej len “konsolidácia”).

crz.gov.sk/data/att/4060029.pdf

Cezhraničné vymáhanie pohľadávok (EPZÚ) - Your Europe

Toto pravidlo môžete využiť na všetky cezhraničné prípady, t. j. keď je súd vydávajúci príkaz alebo váš podnik (v tomto prípade veriteľ) usadený v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej má dlžník bankový účet. Tento postup je známy ako európsky príkaz na zablokovanie účtov (EPZÚ) a jeho cieľom je urýchliť a ...

europa.eu/youreurope/business/finance-funding/making-receiving-payments/cross-border-debt-recovery/index_sk.htm

Vymáhanie pohľadávok | PATRIOT GROUP

Spoločnosť PATRIOT GROUP. Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako firmu zameranú na vymáhanie pohľadávok a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme v týchto oblastiach nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku ...

www.patriotgroup.eu/

Právnici Michalovce - informácie a kontaktné údaje - Nehnutelnosti.sk

Advokátska kancelária. Poskytovanie právneho poradenstva a pomoci a vykonávanie právnických činností. Nám. Slobody 3 , Michalovce. JUDr. Michal Kruppa - súdny exekútor. Súdny exekútor, právne služby, vykonávanie exekúcií. Vymáhanie pohľadávok. Štefana Kukuru 12 , Michalovce.

www.nehnutelnosti.sk/katalog/pravnici/michalovce/

Vymáhanie Pohľadávok | Mimosúdne a Súdne Vymáhanie Dlhov

Pri vymáhaní pohľadávok je možné dohodnúť dve možnosti odmeny za vymáhanie: 1/ Odmena sa počíta na základe úspechu v konaní, a to dohodnutým % z vymoženého dlhu. 2/ Odmena sa počíta podľa vykonaných úkonov právnej pomoci v konaní, to znamená, že odmenou nie je podiel z vymoženej sumy (klient dostane v prípade ...

www.vymahanie-dlhov.sk/

KORREKT, s.r.o. vymáhanie pohľadávok

Máme viac skúsenosti, lebo nerobíme nič iné, ako vymáhanie pohľadávok. Vy máte svoj predmet podnikania, my tiež. Navyše odovzdanie pohľadávky je dôležitý psychologický moment, dokážeme s dlžníkom rokovať konkrétnejšie a rýchlejšie. ... Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom kalendári, dohodou o uznaní záväzku ...

www.korrektsro.sk/

Vymáhanie pohľadávok postup a odporúčania | KADUC & PARTNERS

platobný rozkaz, súdne konanie, vymáhanie dlhov, vymáhanie pohľadávok. Z obchodnoprávnych, ale aj občianskoprávnych vzťahov vznikajú rôzne pohľadávky a záväzky – napríklad neuhradením odplaty, nedodržaním zmluvnej povinnosti, ktorá je sankcionovateľná (zmluvná pokuta), …. Vymáhanie pohľadávok – postup a ...

www.kaduc.sk/sk/vymahanie-pohladavok-postup/

Exekútori, exekútorské úrady - Michalovce — Zoznam.sk

Súdny exekútor - Mgr. Rudolf Dulina, Michalovce Ľudovíta Štúra 12, 07101 Michalovce. Exekútor. Nútený výkon súdnych rozhodnutí, vykonávanie exekúcií.

www.zoznam.sk/katalog/Financie-pravo-podnikanie/Exekutori-exekutorske-urady/Michalovce.html

Mgr. Marcela Zummerová - súdny exekútor, Michalovce, kpt. Nálepku ...

Vymáhanie pohľadávok, výkon súdnych rozhodnutí. Úradné hodiny Mgr. Marcela Zummerová - súdny exekútor. Pondelok: ... Michalovce. JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor kpt. Nálepku 8 , Michalovce. JUDr. Dulina Rudolf - súdny exekútor Ľudovíta Štúra 12 , Michalovce.

www.azet.sk/firma/83432/mgr-marcela-zummerova-sudny-exekutor/

Vymáhanie pohľadávok / dlhov - Košice - 94% úspešnosť do 30 dní

Vymáhanie dlhov / pohľadávok Košice (Košický kraj) Sídlo máme v Hlohovci, no naši obchodní zástupcovia a inkasní pracovníci často navštevujú Košice a okolie. Pri množstve pohľadávok, ktoré spravujeme, neexistuje oblasť, do ktorej by naši inkasáci nechodili. 0 %. úspešnosť do 30 dní. 0 %. úspešnosť do 90 dní.

www.privatdebt.sk/vymahanie-pohladavok-kosice/

EUR-Lex - 32014R0655 - EN - EUR-Lex

o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f), ...

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok.

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok., Trencin, Slovakia. 3,004 likes · 56 were here. Dnes Vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika Vašich pohľadávok, upozorniť Vás na

www.facebook.com/patriotgroup.eu/

Vymáhanie pohľadávok (339 výsledkov) - Azet.sk

Vymáhanie pohľadávok. Online právna poradňa. www.ficek.sk Žilinská 14 , 811 05 Bratislava Kontakty. JUDr. Mária Popíková - súdny exekútor Pridať hodnotenie. Vykonávanie právnych a exekútorských činností, vymáhanie pohľadávok. ... 071 01 Michalovce Kontakty. JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD. - súdny exekútor Pridať ...

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/3/

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka - Ficek.sk

Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta. Odmena pri vymáhaní pohľadávok je určená podielom z vymoženej sumy, to znamená, že v prípade neúspechu odmenu klient neplatí. Odmenu je možné dohodnúť aj formou tzv. tarifnej odmeny, t.j. podľa počtu skutočne vykonaných úkonov vo veci. Výška odmeny závisí v tomto prípade od ...

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-dlhov.html

advokatcerevkova.sk

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK RODINNÉ PRÁVO PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ PRACOVNÉ PRÁVO KONKURZNÉ PRÁVO Viac o našich službách. TU. Zarezervuj si stretnutie. Meno * Email * Predmet . Správa . Oboznámil ... Sídlo: Masarykova 25, 071 01 Michalovce, IČO: 52617297 DIČ: 1079251437.

www.advokatcerevkova.sk/

Zastrašovanie, vydieranie či nepravdivé informácie pri vymáhaní pohľadávok

Zastrašovanie, vydieranie či nepravdivé informácie pri vymáhaní pohľadávok. Na čo by mal veriteľ myslieť pri spisovaní výzvy na zaplatenie vymáhanej pohľadávky a aké sú možnosti obrany proti neprimeranému nátlaku z pozície dlžníka. Často sa stáva, že veriteľ pri snahe vymôcť nezaplatenú pohľadávku upozorňuje na ...

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/vymahanie-pohladavok-zastrasovanie

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky | Podnikajte.sk

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky. Na čo má nárok podnikateľ ako veriteľ, ktorému nebola uhradená pohľadávka, aké sú náklady súdneho konania, aké sú možné riziká spojené s vymáhaním pohľadávky na súde a kedy nemá vymáhanie pohľadávok zvyčajne zmysel.

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/postup-pri-vymahani-pohladavky