Znalci a odhadcovia v odbore poľnohospodárstvo • okr. Michalovce a okolie

Soudní znalectví Boženy Sochorové

Vypracováváme znalecké posudky a odhady na lesní porosty, lesní pozemky, zemědělské pozemky a škody na lesních porostech či pozemcích, pro prodej, směnu, vypořádání dědictví, pro soudy, banky i policii, odnětí zemědělské či lesní půdy ze zemědělského či …

630 kmČeská republika Plzeň - Východní Předměstí, Kyjevská 2175/61

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Ing. Martin Valenta

Odhady cen lesních pozemků a porostů. Vyčíslujeme také vzniklé škody na lesních porostech (přírodní katastrofy aj.).

SOUDNÍ ZNALEC – Ing. Květoslav Zlámal

Znalec v oblasti ekonomiky. Specializací je oceňování trvalých porostů a pozemků.

Alostar s.r.o.

Alostar s.r.o.

Vykupujeme orné půdy, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, neplodné půdy. Rizikové kácení stromů. Odkoupíme dřevo z lesa a veškeré náklady spojené s jeho vytěžením hradíme my. Prodej štípaného palivového dřeva. Prodej štípaných …

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Ing. Yvona Hájková

Ing. Yvona Hájková

Ing. Yvona Hájková – soudní znalec v oboru dendrologie, sadovnictví, květinářství; pro základní obor zemědělství, pro odvětví ovocnářství a zahradnictví se specializací dendrologie, sadovnictví, květinářství. Stanovení ceny dřevin, dendrologické průzkumy, …

prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.

Sužby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování zemědělských strojů.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.

Služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství – specializace na zemědělskou, potravinářskou a zpracovatelskou techniku.

Ing. Jiří Kamler Ph.D.

Služby znalce v oblasti ekonomiky, lesního hospodářství a zemědělství.

Ing. Karel Ondráček, Ph.D.

Služby znalce v oblasti ekonomiky, specializace na oceňování lesních porostů a půdy.

Ing. Libor Fiala

Ing. Libor Fiala

Poskytuji služby soudního znalce na základě jmenování Krajského soudu v Plzni v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady. Specializuji se na oceňování lesních pozemků a porostů, ceny pozemků (lesních, zemědělských i ostatních, kromě stavebních), trvalých …

645 kmČeská republika Nýrsko, Karla Čapka 800

Josef Kučera

Služby znalce v oblasti ekonomiky a zemědělství – specializace na oceňování hospodářských zvířat.

Ing. Vladimír Pešl

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky a lesního hospodářství. Zaměřuji se na odhady cen lesů, lesních pozemků, porostů a na těžbu dřeva.