https://www.info-michalovce.sk/ing-stanislava-ferencakova

Bezpečnostný poradca ADR

Tlač | Pridať / editovať záznam

Ing. Stanislava Ferenčáková

Bezpečnostný poradca pri preprave nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru cestnou dopravou ADR na všetky triedy.
Zameriavam sa na tieto služby:
 • analýza stavu plnenia dohody ADR,
 • poradenská služba v oblasti ADR,
 • spracovanie výročnej správy pre vedenie spoločnosti a orgány štátnej správy,
 • spracovanie správy o mimoriadnej udalosti alebo nehode a návrh na zamedzenie vzniku podobných situácií,
 • zatriedenie nebezpečných vecí,
 • posúdenie obalov, návrh obalov, označenie obalov a posúdenie množstva nebezpečných vecí,
 • spracovanie dokumentácie ADR potrebnej pri preprave,
 • spracovanie schémy bezpečnostných značiek a schémy označenia vozidla,
 • posúdenie trasy – obmedzenia (tunely a vodné zdroje),
 • bezpečnostné pokyny a poučenie posádky,
 • iné dokumenty a činnosti potrebné na zabezpečenie bezpečného priebehu nakládky, vykládky a prepravy nebezpečných vecí podľa dohody ADR,
 • školenie osôb, podieľajúcich sa na manipulácií s nebezpečnými vecami.
Web:
http://www.adr-bezpecnostny-poradca.sk
Adresa:
Lekárovce
072 54 Michalovce
Košický kraj
sk Slovensko
Mobil:
+421 915 665 140
E-mail:

Obory činností:

Obory činností:

Ing. Stanislava Ferenčáková